縱橫捭闔

縱橫捭闔

縱橫捭闔(zòng héng bǎi hé):“縱橫”即豎和橫;“捭闔”是開和合,字面上理解成自如地橫豎開合(達到操縱控制對方的目的)。不過,“縱橫”有其特殊含義,是指戰國時的“合縱”與“連橫”的謀毠。戰國時有七國爭霸,齊、楚、燕、韓、趙、魏等六國採取了聯合對抗強秦的作法謂之“合縱”;秦國則執行分化六國,使其服從秦國而個個擊破謂“連橫”。因此,這成語用“縱橫”(合縱和連橫)兩大策略指稱國際間錯綜複雜的政治和外交鬥爭。例句有那個時代縱橫捭闔、波瀾壯闊的大歷史風貌讓人在無限嚮往的同時又無限悵惆。政客錯實力以自雄,軍人假名流以為重,縱橫捭闔,各戴一尊。

基本信息

基本內容

【出處】漢·劉向《戰國策序》:“蘇秦為縱,張儀為橫,橫則秦帝,縱則楚王,所在國重,所去國輕。”

宋·李文叔《書戰國策後》:“戰國策所載;大抵皆縱橫捭闔譎誑相輕傾奪之說也。”

《鬼谷子·捭闔》:“捭之者,開也,言也,陽也;闔之者,閉也,默也,陰也。”

【近義】兵不厭詐、遠交近攻

【用法】含貶義。一般作謂語、定語。

【結構】聯合式。

【解釋】縱橫:合縱連橫;捭闔:開合。原指戰國時策士遊說的一種方法。後意為以辭令測探、打動別人,在政治和外交上運用聯合或分化的手段。

成語釋義

縱橫捭闔縱橫捭闔

縱橫:合縱連橫。捭:開;闔:合。捭闔:開合。戰國時策士為推行合縱或連橫策略而進行遊說的手段。後形容在政治、外交上進行分化瓦解或拉攏的手段。‘縱橫開闔’起於鬼谷子,但真正的發揚光大依靠的是他的學生:蘇秦和張儀。

縱橫者往往能在歷史舞台上演繹屬於自己的不朽傳奇。諸葛亮也是一生主張聯吳抗曹,畢竟唇亡齒寒嘛。

例句示例

政客借實力以自雄,軍人假名流以為重,縱橫捭闔,各戴一尊。(蔡東藩、許厪父《民國通俗演義》第一百三十五回)

春秋戰國時期縱橫捭闔、波瀾壯闊的大歷史風貌讓人在無限嚮往的同時又無比悵惆。

成語典故

戰國時期,秦國通過改革實力空前強大,並通過連綿不斷的戰爭攻打吞併其他國家。各諸侯國對秦是又懼又怒。縱橫捭闔應時代需求應運而生,張儀、蘇秦通過對世態的分析,以及權衡利益心理戰術的運用,憑高超的言語辭令或“連橫”或“合縱”支持秦國統一六國或聯合六國起來對付秦國。華夏大地時而風平浪靜時而風起雲湧,最終秦國滅六國統一天下。

鬼谷子:姓王,名詡,一名利,因隱居在今河南淇縣雲夢山鬼谷洞,號鬼谷子,又號玄微子,世稱王禪老祖,春秋時代衛國(今河北省臨漳縣)人,相傳農曆三月二十五日生於世。在傳說之中,蘇秦、張儀、龐涓、孫臏都是他的弟子,縱橫家也是由他所創。民間傳說著《陰符經》、《鬼谷子》、《無字天書》都是其所作。。春秋戰國時期著名的思想家、謀略家,兵家、教育家,是縱橫家的鼻祖,是中國歷史上一位極具神秘色彩的人物,被譽為千古奇人,長於持身養性,精於心理揣摩,深明剛柔之勢,通曉縱橫捭闔之術,獨具通天之智。他的弟子有兵家:孫臏、龐涓;縱橫家:蘇秦、張儀。法家:李斯、韓非。

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條