海信手機

海信手機

海信手機手機大全、海信手機智慧型手機大全、海信手機手機卡大全。1.5GHZ 雙核處理器裝備1.5GHz雙核處理器,多任務處理更加順暢。後置800萬像素攝像頭配備後置800萬像素高清攝像頭,隨時捕捉精彩瞬間,免費贈送100G超大容量雲端存儲空間,支持電腦、平板等多終端數據上傳。

基本信息

手 機  手機大全  智慧型手機大全  手機卡大全

2007年上市

 海信手機

 海信手機

 海信手機

 海信手機

 海信手機

 海信手機

海信 G9988 

海信 G8877 

海信 G5688 

海信 G3377 

海信 D9817 

海信 C127 

 海信手機

 

 

 

 

 

海信 C117 

     

2006年上市


2005年上市


2004年上市

 海信手機

 海信手機

 海信手機

 海信手機

 海信手機

 海信手機

海信 C677 

海信 C670 

海信 C797 

海信 C668 

海信 C787 

海信 C389 

 海信手機

 海信手機

 海信手機

 

 

 

海信 C399 

海信 W999 

海信 C799 

   

2003年上市


2002年上市

 海信手機

 海信手機

 海信手機

 海信手機

 

 

海信 C680 

海信 C2198 

海信 C628 

海信 C520 

                                 

2001年上市

 海信手機

     

海信 C2101 

                                                                                   

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條